Vi optimerar din interkulturella kompetens för Tyskland

SKENET BEDRAR. Sett ur kulturell, politisk och ekonomisk synvinkel är Sverige och Tyskland två länder som är rätt så lika varandra. Men när man jobbar ihop märker man ändå rätt så snart att samarbetet inte fungerar riktigt som man förväntat sig.

UTOMLANDS LÄMNAR MAN OFTA ETT HELT ANNAT INTRYCK ÄN MAN AVSER och det gäller i högsta grad för samarbetet mellan Sverige och Tyskland. Ett beteende som i det ena landet anses vara professionellt och förebildligt kan i det andra landet uppfattas på ett helt annat sätt och ge ett negativt intryck istället för ett positivt.

DETTA KAN LÄTT - OCH HELT I ONÖDAN - SKAPA DJUPA MOTSÄTTNINGAR i ett svenskt-tyskt team. Ett samarbete över kulturella gränser är alltid en utmaning som antingen leder till framgång eller till misslyckande.

OM MAN VILL LYCKAS MED SINA AFFÄRSMÄSSIGA FÖRBINDELSER UTOMLANDS så måste man med sitt hjärta förstå att det inte bara finns en utan olika och likvärdiga åsikter, som alla har sin alldeles egna logik. Men det räcker inte att förstå - man måste även respektera andras sätt att tänka, tycka och agera för att sedan kunna rätta sitt beteende därefter.

INTERKULTURELL KOMPETENS är en nödvändig nyckelkvalifikation i globala sammanhang.
VIKING COMMUNICATION FÖRMEDLAR DEN TILL DIG.

FRUST vor dem Training

Stör du dig på…

 • att samarbetet i ditt tysk-svenska team inte fungerar som det borde?
 • den dominanta tyska ledarstilen och den hierarkiska företagskulturen?
 • bristen på laganda, förtroende och konsenssökande i ert team?
 • att den tyska byråkratin verkar stelbent och saknar flexibilitet?
 • tyskarnas direkta sätt att kritisera och upplever det som kränkande?
Erleichterung nach dem Training

Tänk om du kunde……

 • få igång en kommunikation med dina tyska kollegor som fungerar utan ständiga kulturella missförstånd
 • spara en mängd resurser genom att slippa lägga tid på att lösa kulturella spänningar och motsättningar
 • förstå logiken och strategin bakom dina tyska kollegors sätt att agera, deras värdegrunder och annorlunda ledarskap så att du kan rätta ditt handlande därefter
 • agera professionellt och framgångsrikt på den tyska marknaden.

Allt det här kommer du att behärska efter ett interkulturellt seminarium hos oss.

INTERKULTURELL KOMPETENS: Endast den som utvecklar en sensibilitet och respekt för ett främmande lands kultur och rättar sitt beteende därefter kommer att ha framgång på den globala marknaden.

Både Sverige och Tyskland räknas till OECD:s mest framgångsrika länder. Men VÄGEN TILL FRAMGÅNG är helt olika i de båda länderna. Och det är just det som är så fascinerande: GENOM INTERKULTURELL TRÄNING UPPTÄCKER DU MÅNGFALDENS ENORMA POTENTIAL FÖR DIG OCH DITT FÖRETAG!

Välkommen till våra seminarier om tysk affärskultur och dess olikheter i kommunikation, ledarskap och affärsprocesser. Lär dig hur du förbättrar samarbetet med dina tyska affärspartners, hur du undviker kulturella missförstånd och på så sätt ÄVEN SPARAR EN MÄNGD RESURSER

På bara två dagar får du de verktyg du behöver för att smidigt och framgångsrikt kunna agera på den tyska marknaden.

MÅLET MED VÅRA SEMINARIER: Att i ömsesidig respekt för kulturella olikheter föra samman framgångsrecepten och spetskompetensen i de svenska och tyska företagskulturerna. Det kommer inte bara att medföra en enorm utvecklingspotential utan även en ökad vinstmarginal för båda företagen!

Viking Seminare

Viking Communication
Intercultural Training

HAR LÖSNINGEN
som säkerställer ditt företags interkulturella kompetens för Tyskland

Precis vad du behöver om du

 • har tyska kolleger, kunder eller leverantörer
 • är projektledare för ett svenskt-tyskt team
 • planerar att expandera till Tyskland
 • eller vill kunna erbjuda en förstklassig kundservice i Tyskland

För att dessa projekt ska lyckas, räcker det inte att du och dina medarbetare har tillräcklig expertis och yrkeserfarenhet. Om ni inte vill äventyra era målsättningar så måste ni även lära er hantera de kommunikationsregler som gäller i tyska företag.

Viking Communication seminarier förmedlar allt du behöver veta för att du ska kunna agera suveränt i Tyskland.

En face-toface träning passar perfekt för dig om du

 • planerar att börja arbeta i ett tyskt företag
 • vill förbereda dig för en längre vistelse i Tyskland
 • eller leder ett svenskt-tyskt team eller projekt

Jag kommer att coacha dig personligen och visa dig vad både du och din karriär har att vinna genom interkulturell kompetens..

  Grattis! Med vår interkulturella träning har du lagt grunden till din yrkesmässiga framgång i Tyskland.

  För att uppnå maximalt resultat har Follow-Up seminarier visat sig vara mycket framgångsrika. Där har du möjlighet att få hjälp med att omsätta och befästa det du lärt dig i ditt dagliga arbete. Vi kan även bolla konkreta kulturella problem som kanske finns på din arbetsplats.

  Detta exklusiva erbjudande kan du använda dig av när du vill, när du har frågor eller känner att du behöver fräscha upp det vi pratat om i det grundläggande seminariet.

Mina
Arbets

metoder

Viking Seminar

Målsättningar för mina seminarier

 • att förmedla finkänsla och respekt för den annorlunda affärskulturen i Tyskland
 • att optimera deltagarnas förutsättningar för att framgångsrikt kunna agera i Tyskland
 • att förmedla kunskap om interkulturell konflikthantering och förtroendebyggande åtgärder
 • att tillhandahålla verktyg för en hållbar gränsöverskridande kommunikation
 • att förtydliga hur vårt eget tänkande och handlande är beroende av den kultur vi är uppvuxna i

Seminarieinnehåll

Seminariemetodik

Gruppstorlek

Seminarieort

Några av våra nöjda kunder

ABB
Audi
BASF
Europaeische Kommission
Freudenberg
Fuchs
Hankuk University
IKEA
Lufthansa
MAN
Rexroth
Roche Diagnostics
Scania
Universitäts-Klinikum Heidelberg
Volkswagen
ZAPP